Nom: Anna
Lloc: Girona, Catalunya
Edat: 29
Religio: catòlica

Quin creus que és el principal (o principals) problema que afecten al món?
el neoliberalisme, o sigui el capitalisme salvatge que és la causa principal dels desajustments econòmics i del mal repartiment dels béns i del capital mundial, la qual cosa provoca -entre altres problemes- la deslocalització d'empreses, els fluxes migratoris, la disminució de l'estat del benestar als poquíssims que l'havien arribat a assolir, etc. 

Com es podria solucionar?
El capital mou el món, però cultivant l'esperit crític de la gent, informant-la, fent-li treure la bena dels ulls i educant-la perquè prengui consciència del rol que té assignat en aquest planeta en funció del lloc geogràfic on ha nascut -esclau miserable explotat al tercer món i consumidor explotat al primer-, és el primer pas per dir prou i lluitar per un futur millor per a tothom. La clau és l'educació, el tenir eines per comprendre el què passa.

Què pots fer tu per a col·laborar en la seva solució?
Intentar no seguir el joc dels qui implícitament governen el món. No caure en el parany de creure'm que per ser "feliç" necessito complir amb el bombardeig de missatges consumistes -anar de vacances cada estiu, fer tots els ponts, canviar de cotxe cada 3 anys i de mòbil cada 2 mesos, gastar-me una fortuna amb la meva imatge...- que no ens deixen viure i que en moltes ocasions rebem en forma de missatges subliminals. 

Quin creus que és el principal (o principals) problema que afecten a la teva regió o entorn?
N'hi ha molts i per a cada persona en pot ser un o un altre, però entre ells hi ha la insatisfacció personal de les persones per no poder assolir -o almenys pensar-ho- els objectius que es plantegen. Hi ha molta inseguretat laboral, el cost de la vida està pel damunt del que seria desitjable, la qual cosa provoca que la gent s'hagi d'endeutar per aconseguir béns de primera necessitat com és una vivenda o un vehicle per anar a la feina. Aquesta falta de capital personal també és la causa que no hi hagi tantes iniciatives empresarials com seria desitjable. També hi ha una falta d'educació important i de gent ben preparada laboralment i personalment, a banda d'una falta de referents en tots els àmbits. Tampoc s'ha d'oblidar que cada vegada hi ha més pobresa i diferències econòmiques entre la gent. Vivim en una falsa democràcia perquè només ens governa els capitalistes. I un fet clau: els avenços -tecnologia, transports, etc- enlloc de facilitar-nos la vida ens fan ser més esclaus que mai.

Com es podria solucionar?
Construïnt una societat més crítica i exigent, una societat formada per dones i homes que no diessin amén a tot, que es rebelessin quan cal, que cada vegada que un govern no compleix, el suspenessin, o sigui, no el votessin; que se sortís més al carrer i es fessin més vagues generals per protestar pels abussos en què som sotmesos.

Què pots fer tu per a col·laborar en la seva solució?
Intentar ser feliç, ser conscient de quins problemes m'afecten a mi i al meu entorn per poder reflexionar-hi, protestar, no conformar-me amb les injustícies laborals o d'altres tipus que pateixen les persones, fomentar l'esperit crític de les persones des de la meva feina, etc.

Quina creus que és la principal (o principals) causes de la infelicitat?
Com he dit abans, el no assoliment dels objectius personals i el sentir que per més coses que s'aconsegueixin o es tinguin a la vida, no s'és lliure i per tant no s'és feliç. 

De quina manera seríes més feliç?
Podent fer més el que vull, podent tenir més temps per dir "prou" i disfrutar de cada moment durant unes bones temporades. També en seria si, a pesar de ser conscient de com funciona aquest món, pogués ser del tot conseqüent amb els meus pensaments, la qual cosa no puc fer en forces ocasions.

Què pots fer per ser més feliç?
Intentar ser cada vegada més conseqüent amb els meus pensaments i ideals.